(0)
Количка

Общи условия за ползване на сайта

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Настоящият документ представлява условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки TiandeMarket.bg и неговите партньори, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта https://tiandemarket.bg, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

ДЕФИНИЦИИ

Продавач – Фирма “Бъни 2012” ООД чрез интернет магазин TiandeMarket.bg.

Клиент- всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Продавача по какъвто и да е начин, включително прави поръчки от него, връща стоки и др., но не само като го разглежда.

Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна tiandemarket.bg и неговите поддомейни.

Акаунт - раздел от Сайта, който всеки потребител има право да създаде като посочи имейл адрес и парола, и позволява на Клиента улеснено изпращане на Поръчки или съхранява информация за Клиента.

Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

Стока - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Възстановяване на сума - действието от страна на Продавача по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта.

ПОРЪЧКА

Клиент може да направи поръчка през електронния магазин, но трябва да посочи:

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Всяка една добавена в количката за покупки Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката. Клиента коректно трябва да попълни данните за доставка, телефон, две имена, както и да отбележи съгласие/несъгласие за използване на личните му данни. При натискане на следващ бутон „Преглед и поръчка“ сайтът зарежда пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, данни за доставка и др.). Поръчката се активира след натискане на бутона „Потвърждавам“ и потвърждение от системата.

При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (TiandeMarket не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в случай, че предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Клиентът се задължава да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която се получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. За плащания, направени чрез наложен платеж сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от ненарушена опаковка, етикет и баркод.

Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

Отказ на поръчка може да се направи по телефона. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.

ПЛАЩАНЕ

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

Стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес или се взема лично от Продавача.

Цената на доставката на продукти, предлагани от Продавача следва да бъде оповестена в условията за доставка. Условията и цената на доставка на продуктите нa Продавача са подробно описани на страницата „Онлайн се пазарува лесно!“.

Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Продавачът използва за доставки куриерска фирма „Спиди“ EOOД, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

Доставката се извършва до точно посочен от Клиента адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ в съответния град.

Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Спиди“ да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РЕКЛАМАЦИЯ

Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват докато Клиентът не върне стоката. Ако стоката не бъде върната, отказът от договора не произвежда действие.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

Рекламацията може да се предяви пред Продавача на посочения имейл адрес info@tiandemarket.bg или по телефон, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на законовия срок.

При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите без фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

Общите условия на Продавача са задължителни за всички потребители на Сайта.

Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Продавача има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

Във всеки един случай на промяна на Общите условия Продавача ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Продавача полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавача уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време и могат да съдържат технически грешки.

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача или в телефонен разговор, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката, на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

Достъпът до сайта TiandeMarket.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка чрез посочените на сайта координати в раздел „Контакт”.

Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Продавача им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието на Сайта. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.

Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Продавача за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача.

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

Дата на влизане в сила: 25. 05. 2018 г.